Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 315 13 091
Sum driftskostnader -9 451 -8 362
Driftsresultat -1 136 4 730
Resultat før skatt -5 530 1 627
Årsresultat -3 656 2 195
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 274 103 141 981
Omløpsmidler 9 859 4 170
Sum gjeld 155 582 102 389
Sum egenkapital 128 490 43 871
Sum egenkapital og gjeld 284 072 146 261
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Niam V Cc Drammen Eiendom AS
Orgnummer 961 696 666
Telefon (+47) 23 28 27 00
Telefaks (+47) 24 11 75 01
E-post firmapost@sektor.no
Besøksadresse c/o Sektor Eiendomsutvikling AS Drammensveien 145, 0277 Oslo
Postadresse Postboks 164 Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner