Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 581 9 685
Sum driftskostnader -9 539 -9 000
Driftsresultat 41 684
Resultat før skatt 46 682
Årsresultat 41 682
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 139 206
Omløpsmidler 3 399 3 294
Sum gjeld 3 065 3 199
Sum egenkapital 516 395
Sum egenkapital og gjeld 3 580 3 594
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Elite Foto Gunerius
Orgnummer 961 765 013
Telefon (+47) 22 17 10 97
Telefaks (+47) 69 39 93 94
Besøksadresse Storgata 32, 0184 Oslo
Postadresse Storgata 32, 0184 Oslo

Nøkkelpersoner