Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 172 4 310
Sum driftskostnader -3 613 -5 285
Driftsresultat 559 -976
Resultat før skatt 113 -1 434
Årsresultat 113 -1 434
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 580 1 580
Omløpsmidler 1 348 609
Sum gjeld 13 219 12 593
Sum egenkapital -10 287 -10 400
Sum egenkapital og gjeld 2 932 2 193
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lindern Kv V Borettslaget
Orgnummer 961 844 525
Telefon (+47) 22 12 23 40
Telefaks (+47) 22 12 23 50
E-post firmapost@obf.no
Hjemmeside www.obf.no
Besøksadresse Sandakerveien 64, 0484 Oslo
Postadresse Postboks 4301 Nydalen, 0402 Oslo

Nøkkelpersoner