Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 182 4 221
Sum driftskostnader -3 624 -2 674
Driftsresultat 559 1 547
Resultat før skatt 267 1 219
Årsresultat 267 1 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 580 1 580
Omløpsmidler 2 367 2 200
Sum gjeld 12 772 12 871
Sum egenkapital -8 821 -9 088
Sum egenkapital og gjeld 3 951 3 784
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lindern Kv V Borettslaget
Orgnummer 961 844 525
Telefon (+47) 22 12 23 40
Telefaks (+47) 22 12 23 50
E-post firmapost@obf.no
Hjemmeside www.obf.no
Besøksadresse Sandakerveien 64, 0484 Oslo
Postadresse Postboks 4301 Nydalen, 0402 Oslo

Nøkkelpersoner