Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 243 748 215 490
Sum driftskostnader -220 462 -193 189
Driftsresultat 23 287 22 300
Resultat før skatt 25 635 22 898
Årsresultat 18 750 16 349
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 298 2 806
Omløpsmidler 129 281 123 120
Sum gjeld 102 197 96 706
Sum egenkapital 33 403 34 653
Sum egenkapital og gjeld 135 599 131 358
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Miba AS
Orgnummer 962 070 523
Telefon (+47) 02650
Telefaks (+47) 64 92 95 93
E-post post@miba.no
Hjemmeside www.miba.no
Besøksadresse Gneisveien 2 D, 1914 Ytre Enebakk
Postadresse Gneisveien 2 D, 1914 Ytre Enebakk

Nøkkelpersoner