Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 435 443
Sum driftskostnader -188 -159
Driftsresultat 246 284
Resultat før skatt 246 284
Årsresultat 246 284
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 131 117
Sum gjeld 100 98
Sum egenkapital 31 19
Sum egenkapital og gjeld 131 117
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bø Revisjon
Orgnummer 962 787 908
Telefon (+47) 35 95 09 50
Telefaks (+47) 35 95 09 51
E-post hjgroven@frisurf.no
Besøksadresse Nyvollvegen 13, 3803 Bø i Telemark
Postadresse Nyvollvegen 13, 3803 Bø i Telemark

Nøkkelpersoner