Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 218 255
Sum driftskostnader -136 -116
Driftsresultat 82 139
Resultat før skatt 87 157
Årsresultat 71 126
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 455 1 540
Omløpsmidler 619 658
Sum gjeld 333 425
Sum egenkapital 2 368 2 401
Sum egenkapital og gjeld 2 701 2 825
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L T L Eiendom AS
Orgnummer 963 323 875
Besøksadresse Ringveien 12, 4580 Lyngdal
Postadresse c/o Terje Rom Ringveien 12, 4580 Lyngdal

Nøkkelpersoner