Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 272 259
Sum driftskostnader -115 -150
Driftsresultat 157 109
Resultat før skatt 163 133
Årsresultat 119 103
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 625 1 710
Omløpsmidler 830 704
Sum gjeld 457 258
Sum egenkapital 2 425 2 458
Sum egenkapital og gjeld 2 882 2 716
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L T L Eiendom AS
Orgnummer 963 323 875
Besøksadresse Ringveien 12, 4580 Lyngdal
Postadresse c/o Terje Rom Ringveien 12, 4580 Lyngdal

Nøkkelpersoner