Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 909 2 526
Sum driftskostnader -873 -774
Driftsresultat 2 036 1 752
Resultat før skatt 2 036 1 754
Årsresultat 2 036 1 754
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 346 396
Omløpsmidler 932 664
Sum gjeld 203 220
Sum egenkapital 1 075 840
Sum egenkapital og gjeld 1 278 1 060
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rieber-Mohn Carl K Advokat
Orgnummer 963 439 164
Telefon (+47) 22 41 44 44
Telefaks (+47) 22 41 75 00
Mobiltelefon (+47) 924 94 900
E-post rieber-mohn@hrmlegal.no
Hjemmeside hrmlegal.no
Besøksadresse Lille Grensen 7, 0159 Oslo
Postadresse Lille Grensen 7, 0159 Oslo

Nøkkelpersoner