Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 425 2 044
Sum driftskostnader -711 -598
Driftsresultat 1 714 1 445
Resultat før skatt 1 713 1 444
Årsresultat 1 713 1 444
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 617 695
Omløpsmidler 551 611
Sum gjeld 234 217
Sum egenkapital 935 1 089
Sum egenkapital og gjeld 1 169 1 306
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rieber-Mohn Carl K Advokat
Orgnummer 963 439 164
Telefon (+47) 22 41 44 44
Telefaks (+47) 22 41 75 00
Mobiltelefon (+47) 924 94 900
E-post rieber-mohn@hrmlegal.no
Hjemmeside hrmlegal.no
Besøksadresse Lille Grensen 7, 0159 Oslo
Postadresse Lille Grensen 7, 0159 Oslo

Nøkkelpersoner