Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 127 2 729
Sum driftskostnader -1 081 -1 105
Driftsresultat 2 047 1 624
Resultat før skatt 2 047 1 624
Årsresultat 2 047 1 624
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 440 500
Omløpsmidler 808 623
Sum gjeld 241 185
Sum egenkapital 1 006 938
Sum egenkapital og gjeld 1 248 1 123
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rieber-Mohn Carl K Advokat
Orgnummer 963 439 164
Telefon (+47) 22 41 44 44
Telefaks (+47) 22 41 75 00
Mobiltelefon (+47) 924 94 900
E-post rieber-mohn@hrmlegal.no
Hjemmeside hrmlegal.no
Besøksadresse Lille Grensen 7, 0159 Oslo
Postadresse Lille Grensen 7, 0159 Oslo

Nøkkelpersoner