Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 844 694
Sum driftskostnader -94 -112
Driftsresultat 750 582
Resultat før skatt 680 497
Årsresultat 496 358
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 951 2 951
Omløpsmidler 333 60
Sum gjeld 1 637 1 859
Sum egenkapital 1 647 1 151
Sum egenkapital og gjeld 3 284 3 010
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Konowsg 5 B AS
Orgnummer 963 898 258
Besøksadresse Konows gate 5 B, 0192 Oslo
Postadresse Konows gate 5 B, 0192 Oslo

Nøkkelpersoner