Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 762 822
Sum driftskostnader -73 -92
Driftsresultat 689 730
Resultat før skatt 691 731
Årsresultat 539 563
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 719 2 393
Sum gjeld 169 181
Sum egenkapital 2 551 2 212
Sum egenkapital og gjeld 2 719 2 393
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Konowsg 5 B AS
Orgnummer 963 898 258
Besøksadresse Konows gate 5 B, 0192 Oslo
Postadresse Konows gate 5 B, 0192 Oslo

Nøkkelpersoner