Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 073 859
Sum driftskostnader -136 -108
Driftsresultat 3 937 751
Resultat før skatt 3 908 707
Årsresultat 2 965 515
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 2 951
Omløpsmidler 5 756 203
Sum gjeld 1 344 992
Sum egenkapital 4 412 2 162
Sum egenkapital og gjeld 5 756 3 154
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Konowsg 5 B AS
Orgnummer 963 898 258
Besøksadresse Konows gate 5 B, 0192 Oslo
Postadresse Konows gate 5 B, 0192 Oslo

Nøkkelpersoner