Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 506 1 532
Sum driftskostnader -443 -20
Driftsresultat 1 063 1 512
Resultat før skatt 3 004 1 876
Årsresultat 2 193 1 467
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 3 586 3 714
Omløpsmidler 3 798 1 156
Sum gjeld 22 946 19 348
Sum egenkapital 6 163 6 109
Sum egenkapital og gjeld 29 109 25 456
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storaas T T AS
Orgnummer 964 814 333
Telefon (+47) 56 55 20 61

Nøkkelpersoner