Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 407 895 395 713
Sum driftskostnader -396 644 -389 364
Driftsresultat 11 251 6 349
Resultat før skatt 8 070 2 628
Årsresultat 6 017 1 910
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 15 778 16 677
Omløpsmidler 164 644 176 043
Sum gjeld 107 059 126 399
Sum egenkapital 116 321 110 352
Sum egenkapital og gjeld 223 380 236 750
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Japan Photo
Orgnummer 965 321 039
Telefon (+47) 66 81 22 09
Telefaks (+47) 66 82 26 70
E-post post@japanphoto.no
Hjemmeside www.japanphoto.no
Besøksadresse Slimeveien 6 B, 1275 Oslo
Postadresse Postboks 43 Holmlia, 1201 Oslo

Nøkkelpersoner