Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 047 4 688
Sum driftskostnader -5 325 -4 483
Driftsresultat 723 205
Resultat før skatt 714 170
Årsresultat 624 170
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 257 137
Omløpsmidler 1 966 2 296
Sum gjeld 1 588 2 400
Sum egenkapital 698 73
Sum egenkapital og gjeld 2 286 2 473
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Strømsholmen Sjøsportsenter AS
Orgnummer 965 411 844
Telefon (+47) 71 29 81 74
Telefaks (+47) 71 29 83 18
E-post post@stromsholmen.no
Hjemmeside www.stromsholmen.no
Besøksadresse Strømsholmen, 6494 Vevang
Postadresse Strømsholmen, 6494 Vevang

Nøkkelpersoner