Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 766 3 536
Sum driftskostnader -4 094 -3 341
Driftsresultat -329 195
Resultat før skatt -341 182
Årsresultat -341 145
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 223 277
Omløpsmidler 729 984
Sum gjeld 1 083 1 051
Sum egenkapital -131 210
Sum egenkapital og gjeld 952 1 261
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Symaskinbutikken (Bonus AS)
Orgnummer 965 427 651
Telefon (+47) 77 68 33 39
Telefaks (+47) 77 68 13 27
Mobiltelefon (+47) 412 54 878
E-post butikk@symaskinbutikken.no
Hjemmeside www.symaskinbutikken.no
Besøksadresse Karlsøyvegen 12, 9015 Tromsø
Postadresse Karlsøyvegen 12, 9015 Tromsø

Nøkkelpersoner