Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 784 4 006
Sum driftskostnader -4 730 -3 799
Driftsresultat 54 207
Resultat før skatt 50 185
Årsresultat 50 185
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 159 187
Omløpsmidler 1 293 955
Sum gjeld 1 347 1 088
Sum egenkapital 104 54
Sum egenkapital og gjeld 1 451 1 142
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Symaskinbutikken (Bonus AS)
Orgnummer 965 427 651
Telefon (+47) 77 68 33 39
Telefaks (+47) 77 68 13 27
Mobiltelefon (+47) 412 54 878
E-post butikk@symaskinbutikken.no
Hjemmeside www.symaskinbutikken.no
Besøksadresse Karlsøyvegen 12, 9015 Tromsø
Postadresse Karlsøyvegen 12, 9015 Tromsø

Nøkkelpersoner