Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 61 265 62 790
Sum driftskostnader -62 128 -57 986
Driftsresultat -862 4 804
Resultat før skatt -1 604 4 204
Årsresultat -1 588 3 288
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 927 625
Omløpsmidler 29 479 36 877
Sum gjeld 19 375 32 690
Sum egenkapital 14 067 14 182
Sum egenkapital og gjeld 33 442 46 872
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pks Industri AS
Orgnummer 965 625 771
Telefon (+47) 32 26 00 60
Telefaks (+47) 32 26 00 61
Mobiltelefon (+47) 483 24 884
E-post pks@pks.no
Hjemmeside www.pks.no
Besøksadresse Kniveveien 29, 3036 Drammen
Postadresse Postboks 2368 Strømsø, 3003 Drammen

Nøkkelpersoner