Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -11
Driftsresultat -9 -11
Resultat før skatt 63 37
Årsresultat 63 37
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 244 220
Sum gjeld 80 119
Sum egenkapital 374 311
Sum egenkapital og gjeld 454 430
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Berg P O AS
Orgnummer 965 899 081
Telefon (+47) 35 57 11 66
Telefaks (+47) 35 57 11 10
Besøksadresse c/o Korvetten Torskebergv, 3950 Brevik
Postadresse c/o Korvetten Torskebergvegen, 3950 Brevik

Nøkkelpersoner