Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 899 0
Sum driftskostnader -995 -9
Driftsresultat -95 -9
Resultat før skatt -94 -9
Årsresultat -94 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 330 194
Sum gjeld 71 39
Sum egenkapital 359 366
Sum egenkapital og gjeld 430 404
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Berg P O AS
Orgnummer 965 899 081
Telefon (+47) 35 57 11 66
Telefaks (+47) 35 57 11 10
Besøksadresse c/o Korvetten Torskebergv, 3950 Brevik
Postadresse c/o Korvetten Torskebergvegen, 3950 Brevik

Nøkkelpersoner