Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 773 15 087
Sum driftskostnader -10 908 -13 045
Driftsresultat 2 865 2 043
Resultat før skatt 2 860 2 050
Årsresultat 2 117 1 610
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 388 648
Omløpsmidler 5 468 10 344
Sum gjeld 2 448 6 466
Sum egenkapital 3 450 4 996
Sum egenkapital og gjeld 5 898 11 462
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nemo Q AS
Orgnummer 966 012 242
Telefon (+47) 22 50 40 73
Mobiltelefon (+47) 908 50 900
E-post clausen@nemoq.no
Hjemmeside www.nemoq.no
Besøksadresse Bygning 10 3 Etg. Filipstadkaia, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 227, 1326 Lysaker

Nøkkelpersoner