Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 33
Sum driftskostnader -28 -40
Driftsresultat -23 -7
Resultat før skatt -23 -7
Årsresultat -23 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 28 139
Sum gjeld 141 338
Sum egenkapital -114 -199
Sum egenkapital og gjeld 28 139
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nemo Q AS
Orgnummer 966 012 242
Telefon (+47) 22 50 40 73
Mobiltelefon (+47) 908 50 900
E-post clausen@nemoq.no
Hjemmeside www.nemoq.no
Besøksadresse Bygning 10 3 Etg. Filipstadkaia, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 227, 1326 Lysaker

Nøkkelpersoner