Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 19 135 20 524
Sum driftskostnader -18 673 -19 100
Driftsresultat 462 1 424
Resultat før skatt 436 1 393
Årsresultat 347 1 070
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 575 593
Omløpsmidler 3 518 3 382
Sum gjeld 1 704 1 841
Sum egenkapital 2 509 2 190
Sum egenkapital og gjeld 4 213 4 031
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kongen Marina AS
Orgnummer 966 381 175
Telefon (+47) 67 54 76 77
E-post post@kongenmarina.no
Hjemmeside www.kongenmarina.no
Besøksadresse Frognerstranda 4, 0250 Oslo
Postadresse Frognerstranda 4, 0250 Oslo

Nøkkelpersoner