Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 1 101 863 970 164
Sum driftskostnader -1 068 666 -944 920
Driftsresultat 33 196 25 244
Resultat før skatt 19 541 11 161
Årsresultat 13 136 6 579
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 42 992 21 892
Omløpsmidler 377 448 335 145
Sum gjeld 320 353 271 682
Sum egenkapital 164 926 100 626
Sum egenkapital og gjeld 485 279 372 308
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sport 1 Gruppen AS
Orgnummer 966 459 034
Telefon (+47) 63 92 82 00
Telefaks (+47) 63 92 82 01
E-post sport1@sport1.no
Hjemmeside www.sport1.no
Besøksadresse Dyrskuevegen 21, 2040 Kløfta
Postadresse Dyrskuevegen 21, 2040 Kløfta

Nøkkelpersoner