Nøkkeltall 2014 2011
Sum driftsinntekter 970 164 878 493
Sum driftskostnader -944 920 -855 299
Driftsresultat 25 244 23 193
Resultat før skatt 11 161 6 202
Årsresultat 6 579 1 602
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2011
Varige driftsmidler 21 892 5 754
Omløpsmidler 335 145 317 602
Sum gjeld 271 682 261 683
Sum egenkapital 100 626 93 700
Sum egenkapital og gjeld 372 308 355 383
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sport 1 Gruppen AS
Orgnummer 966 459 034
Telefon (+47) 63 92 82 00
Telefaks (+47) 63 92 82 01
E-post sport1@sport1.no
Hjemmeside www.sport1.no
Besøksadresse Dyrskuevegen 21, 2040 Kløfta
Postadresse Dyrskuevegen 21, 2040 Kløfta

Nøkkelpersoner