Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 953 15 212
Sum driftskostnader -14 229 -15 127
Driftsresultat 724 85
Resultat før skatt 692 59
Årsresultat 515 29
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 193 148
Omløpsmidler 3 802 2 996
Sum gjeld 2 499 1 965
Sum egenkapital 1 495 1 180
Sum egenkapital og gjeld 3 995 3 144
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Golf Butikken AS
Orgnummer 966 538 279
Telefon (+47) 934 57 051
Telefaks (+47) 35 59 03 00
E-post ola@golfbutikken.no
Hjemmeside www.golfbutikken.no
Besøksadresse Luksefjellv 578, 3721 Skien
Postadresse Luksefjellvegen 578, 3721 Skien

Nøkkelpersoner