Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 6 308 8 957
Sum driftskostnader -6 339 -8 296
Driftsresultat -31 661
Resultat før skatt 49 565
Årsresultat 60 431
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 30 42
Omløpsmidler 3 251 4 097
Sum gjeld 3 022 3 920
Sum egenkapital 936 876
Sum egenkapital og gjeld 3 958 4 795
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn CP-Norway
Orgnummer 966 674 970
Telefon (+47) 55 20 97 00
Telefaks (+47) 55 20 97 01
E-post salg@cp-norway.no
Besøksadresse Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen
Postadresse Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Nøkkelpersoner