Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 851 5 355
Sum driftskostnader -7 653 -4 472
Driftsresultat 199 882
Resultat før skatt 196 838
Årsresultat 141 589
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 59
Omløpsmidler 4 379 3 308
Sum gjeld 4 509 3 534
Sum egenkapital 540 500
Sum egenkapital og gjeld 5 050 4 034
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn CP-Norway
Orgnummer 966 674 970
Telefon (+47) 55 20 97 00
Telefaks (+47) 55 20 97 01
E-post salg@cp-norway.no
Besøksadresse Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen
Postadresse Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Nøkkelpersoner