Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 9 234 897 8 357 659
Sum driftskostnader -8 953 961 -7 933 351
Driftsresultat 280 935 424 308
Resultat før skatt 283 129 424 928
Årsresultat 201 676 313 218
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 291 921 266 847
Omløpsmidler 2 974 398 2 683 731
Sum gjeld 3 702 629 3 649 590
Sum egenkapital 926 179 971 905
Sum egenkapital og gjeld 4 628 808 4 621 495
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Optimera AS
Orgnummer 967 013 056
Telefon (+47) 22 16 88 00
Telefaks (+47) 70 15 47 30
E-post olsmar@optimera.no
Hjemmeside www.optimera.no
Besøksadresse Østre Aker vei 260, 0976 Oslo
Postadresse Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo

Nøkkelpersoner