Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 987 4 207
Sum driftskostnader -5 499 -4 469
Driftsresultat -1 512 -261
Resultat før skatt -1 653 -452
Årsresultat -1 653 -452
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 8
Omløpsmidler 40 1 978
Sum gjeld 4 188 5 883
Sum egenkapital -4 148 -3 897
Sum egenkapital og gjeld 40 1 986
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Markhus Flexmodul AS
Orgnummer 967 236 411
Telefon (+47) 37 25 67 60
Telefaks (+47) 37 04 42 38
Mobiltelefon (+47) 37 25 67 60
E-post post@flexmodul.no
Hjemmeside www.flexmodul.no
Besøksadresse Østerhus Industriveien 10, 4879 Grimstad
Postadresse Industriveien 10, 4879 Grimstad

Nøkkelpersoner