Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 29 982 28 471
Sum driftskostnader -27 293 -26 442
Driftsresultat 2 688 2 029
Resultat før skatt 3 748 1 615
Årsresultat 3 162 1 173
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 794 361
Omløpsmidler 14 082 9 047
Sum gjeld 20 173 16 673
Sum egenkapital 15 771 13 808
Sum egenkapital og gjeld 35 944 30 481
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sauro Rørmontasje AS
Orgnummer 967 347 663
Telefon (+47) 950 52 255
Telefaks (+47) 33 11 26 87
Mobiltelefon (+47) 952 66 092
E-post ta@srmont.no
Hjemmeside www.srmont.no
Besøksadresse Holmejordetveien 19, 3267 Larvik
Postadresse Holmejordetveien 19, 3267 Larvik

Nøkkelpersoner