Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -18 -35
Driftsresultat -18 -35
Resultat før skatt -18 -35
Årsresultat -18 -35
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 3
Sum gjeld 498 481
Sum egenkapital -497 -479
Sum egenkapital og gjeld 1 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Apps N Go AS
Orgnummer 967 360 937
Telefon (+47) 24 14 64 03
Telefaks (+47) 24 14 54 01
E-post oo@advokat24.as
Besøksadresse Storgata 10 A, 0155 Oslo
Postadresse Storgata 10 A, 0155 Oslo

Nøkkelpersoner