Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -24 -17
Driftsresultat -24 -17
Resultat før skatt -24 -17
Årsresultat -24 -17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 4
Sum gjeld 540 518
Sum egenkapital -539 -515
Sum egenkapital og gjeld 1 4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Apps N Go AS
Orgnummer 967 360 937
Telefon (+47) 24 14 64 03
Telefaks (+47) 24 14 54 01
E-post oo@advokat24.as
Besøksadresse Storgata 10 A, 0155 Oslo
Postadresse Storgata 10 A, 0155 Oslo

Nøkkelpersoner