Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 052 3 612
Sum driftskostnader -2 999 -3 648
Driftsresultat 54 -36
Resultat før skatt 62 -41
Årsresultat 39 -49
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 12
Omløpsmidler 242 311
Sum gjeld 1 307 966
Sum egenkapital -840 -395
Sum egenkapital og gjeld 467 571
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sandar Regnskap Sa
Orgnummer 967 667 129
Telefon (+47) 33 42 16 00
E-post post@sandarregnskap.no
Hjemmeside sandarregnskap.no
Besøksadresse Hjertnespromenaden 31, 3211 Sandefjord
Postadresse Hjertnespromenaden 31, 3211 Sandefjord

Nøkkelpersoner