Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 372 5 652
Sum driftskostnader -4 973 -5 746
Driftsresultat 399 -95
Resultat før skatt 347 -171
Årsresultat 347 -171
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 251 441
Omløpsmidler 1 832 1 357
Sum gjeld 2 034 2 095
Sum egenkapital 50 -297
Sum egenkapital og gjeld 2 084 1 798
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bonanza Oslo AS
Orgnummer 967 689 726
Telefon (+47) 23 32 79 60
Telefaks (+47) 23 32 79 61
E-post post@formtor.no
Hjemmeside ww.formtor.no
Besøksadresse Ivan Bjørndals gate 27, 0472 Oslo
Postadresse Ivan Bjørndals gate 27, 0472 Oslo

Nøkkelpersoner