Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 13 008 10 611
Sum driftskostnader -12 230 -10 262
Driftsresultat 777 349
Resultat før skatt 780 352
Årsresultat 607 267
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 51 64
Omløpsmidler 5 982 3 936
Sum gjeld 3 527 2 102
Sum egenkapital 2 611 2 004
Sum egenkapital og gjeld 6 138 4 106
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Br Blindheim Malerfirma AS
Orgnummer 967 695 971
Telefon (+47) 55 51 09 82
Telefaks (+47) 55 51 09 83
E-post blindha@online.no
Hjemmeside www.brblindheim.no
Besøksadresse Godvikveien 42 C, 5179 Godvik
Postadresse Godvikveien 42 C, 5179 Godvik

Nøkkelpersoner