Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 34 292 29 712
Sum driftskostnader -34 331 -26 990
Driftsresultat -39 2 723
Resultat før skatt 78 3 359
Årsresultat 54 2 422
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 426 334
Omløpsmidler 39 624 57 188
Sum gjeld 25 076 42 728
Sum egenkapital 25 832 26 582
Sum egenkapital og gjeld 50 908 69 310
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fargerike Norge AS
Orgnummer 967 707 783
Telefon (+47) 23 14 12 50
Telefaks (+47) 67 98 15 01
E-post post@fargerike.no
Hjemmeside www.fargerike.no
Besøksadresse Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo
Postadresse Postboks 82, 0508 Oslo

Nøkkelpersoner