Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 298 10 205
Sum driftskostnader -6 261 -6 622
Driftsresultat 5 038 3 583
Resultat før skatt 5 108 3 667
Årsresultat 3 837 2 694
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 934 7 393
Omløpsmidler 11 337 5 395
Sum gjeld 6 342 4 696
Sum egenkapital 11 929 8 091
Sum egenkapital og gjeld 18 271 12 787
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kjeveortoped Hilmar Jensen AS
Orgnummer 967 770 019
Telefon (+47) 75 52 48 98
Telefaks (+47) 75 52 48 11
Mobiltelefon (+47) 917 98 035
E-post hi-jen@online.no
Besøksadresse Sjøgata 6, 8006 Bodø
Postadresse Sjøgata 6, 8006 Bodø

Nøkkelpersoner