Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 -2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 100 100
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 144 144
Sum egenkapital og gjeld 144 144
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn BDO Oslo
Orgnummer 968 008 358
Telefon (+47) 23 11 91 00
Telefaks (+47) 23 11 91 01
E-post post@bdo.no
Hjemmeside www.bdo.no
Besøksadresse Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Postadresse c/o BDO AS Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo

Nøkkelpersoner