Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 26 143 36 545
Sum driftskostnader -40 337 -41 436
Driftsresultat -14 194 -4 891
Resultat før skatt -14 342 -5 062
Årsresultat -14 342 -5 062
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 184 1 671
Omløpsmidler 5 372 8 374
Sum gjeld 5 021 9 168
Sum egenkapital 1 536 878
Sum egenkapital og gjeld 6 556 10 045
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sandefjord Fotball
Orgnummer 968 057 804
Telefon (+47) 33 42 30 10
Telefaks (+47) 33 47 09 67
E-post post@sandefjordfotball.no
Hjemmeside www.sandefjordfotball.no
Besøksadresse Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord
Postadresse Postboks 28, 3249 Sandefjord

Nøkkelpersoner