Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 12 135 12 815
Sum driftskostnader -9 654 -9 668
Driftsresultat 2 481 3 146
Resultat før skatt 2 460 3 143
Årsresultat 1 913 2 409
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 958 901
Omløpsmidler 4 506 4 701
Sum gjeld 3 870 3 511
Sum egenkapital 2 596 2 183
Sum egenkapital og gjeld 6 466 5 693
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Radia Mekaniske AS
Orgnummer 968 131 435
Telefon (+47) 22 30 77 47
Telefaks (+47) 22 32 01 09
E-post firmapost@radia-mekaniske.no
Hjemmeside www.radia-mekaniske.no
Besøksadresse Prof Birkelandsv 24 C, 1081 Oslo
Postadresse Professor Birkelands vei 24 C, 1081 Oslo

Nøkkelpersoner