Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 658 2 361
Sum driftskostnader -603 -898
Driftsresultat 56 1 463
Resultat før skatt 41 1 246
Årsresultat -356 1 246
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 251 208
Sum gjeld 460 61
Sum egenkapital -209 147
Sum egenkapital og gjeld 251 208
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Airlux AS
Orgnummer 968 616 005
Telefon (+47) 905 90 554
Telefaks (+47) 33 42 00 91
E-post post@marinpartner.no
Besøksadresse Vesterøyveien 23 F, 3235 Sandefjord
Postadresse Postboks 1723, 3206 Sandefjord

Nøkkelpersoner