Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 227 1 098
Sum driftskostnader -1 291 -1 104
Driftsresultat -64 -6
Resultat før skatt -57 -27
Årsresultat -32 6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 59 243
Sum gjeld 295 447
Sum egenkapital -236 -203
Sum egenkapital og gjeld 59 243
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Airlux AS
Orgnummer 968 616 005
Telefon (+47) 905 90 554
Telefaks (+47) 33 42 00 91
E-post post@marinpartner.no
Besøksadresse Vesterøyveien 23 F, 3235 Sandefjord
Postadresse Postboks 1723, 3206 Sandefjord

Nøkkelpersoner