Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 277 301
Sum driftskostnader -200 -182
Driftsresultat 77 120
Resultat før skatt 19 115
Årsresultat 15 84
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 466 8
Omløpsmidler 71 19
Sum gjeld 1 920 26
Sum egenkapital 809 795
Sum egenkapital og gjeld 2 729 820
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bolstad Bjørn R Ing. AS
Orgnummer 968 657 194
Telefon (+47) 412 35 124
Besøksadresse Ryenbergveien 11-13, 0196 Oslo
Postadresse Ryenbergveien 11-13, 0196 Oslo

Nøkkelpersoner