Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 713 654
Sum driftskostnader -180 -376
Driftsresultat 532 279
Resultat før skatt 532 279
Årsresultat 388 240
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 12 15
Omløpsmidler 54 88
Sum gjeld 306 179
Sum egenkapital 711 323
Sum egenkapital og gjeld 1 018 502
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bolstad Bjørn R Ing. AS
Orgnummer 968 657 194
Telefon (+47) 412 35 124
Besøksadresse Ryenbergveien 11-13, 0196 Oslo
Postadresse Ryenbergveien 11-13, 0196 Oslo

Nøkkelpersoner