Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 434 452 461 486
Sum driftskostnader -449 467 -456 672
Driftsresultat -15 015 4 814
Resultat før skatt -15 407 4 989
Årsresultat -16 528 3 668
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 8 650 11 166
Omløpsmidler 93 170 117 757
Sum gjeld 63 094 69 925
Sum egenkapital 41 897 62 203
Sum egenkapital og gjeld 104 991 132 128
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Staples Norge AS
Orgnummer 968 993 038
Telefon (+47) 81 00 07 00
Telefaks (+47) 22 32 94 04
E-post kontakt@staplesbutikk.no
Hjemmeside www.staples.no
Besøksadresse Karihaugen Per Krohgs vei 1, 1065 Oslo
Postadresse Postboks 5 Furuset, 1001 Oslo

Nøkkelpersoner