Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 47 827 45 922
Sum driftskostnader -35 992 -36 921
Driftsresultat 11 835 9 001
Resultat før skatt 11 719 9 284
Årsresultat 8 575 6 685
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 898 4 168
Omløpsmidler 21 686 23 019
Sum gjeld 18 942 21 609
Sum egenkapital 12 658 11 429
Sum egenkapital og gjeld 31 600 33 039
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sørvest Betongsaging AS
Orgnummer 970 920 412
Telefon (+47) 911 06 046
Telefaks (+47) 51 45 01 17
Mobiltelefon (+47) 911 06 046
E-post daginge@svbs.no
Hjemmeside www.svbs.no/
Besøksadresse Røysland Industriområde, 4387 Bjerkreim
Postadresse Røyslandfeltet 8, 4387 Bjerkreim

Nøkkelpersoner