Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 26 800 20 806
Sum driftskostnader -25 332 -19 217
Driftsresultat 1 468 1 589
Resultat før skatt 1 296 1 471
Årsresultat 1 011 1 132
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 226 127
Omløpsmidler 12 474 11 514
Sum gjeld 8 727 8 470
Sum egenkapital 4 902 4 141
Sum egenkapital og gjeld 13 629 12 611
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn HR Maskin
Orgnummer 970 991 263
Telefon (+47) 69 22 70 60
Telefaks (+47) 69 22 70 61
E-post post@hr-maskin.no
Hjemmeside www.hr-maskin.no
Besøksadresse Sagveien 8, 1890 Rakkestad
Postadresse Sagveien 8, 1890 Rakkestad

Nøkkelpersoner