Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 930 5 536
Sum driftskostnader -5 561 -5 301
Driftsresultat 368 235
Resultat før skatt 371 244
Årsresultat 278 211
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 641 5 309
Sum gjeld 3 915 3 878
Sum egenkapital 1 726 1 431
Sum egenkapital og gjeld 5 641 5 309
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mesterlys AS
Orgnummer 970 992 634
Telefon (+47) 64 87 62 02
Telefaks (+47) 66 77 76 20
Mobiltelefon (+47) 974 19 041
E-post bjorn.tonsberg@mesterlys.com
Hjemmeside www.mesterlys.com
Besøksadresse Neslia 7 A, 1394 Nesbru
Postadresse Postboks 314, 1379 Nesbru

Nøkkelpersoner