Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 089 645
Sum driftskostnader -2 109 -778
Driftsresultat 2 980 -133
Resultat før skatt 2 948 -140
Årsresultat 2 246 -140
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 483 1 483
Omløpsmidler 4 373 526
Sum gjeld 2 528 927
Sum egenkapital 3 328 1 082
Sum egenkapital og gjeld 5 856 2 009
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Geitmyrsv 15 B AS
Orgnummer 971 006 420
Besøksadresse Geitmyrsveien 15 B, 0171 Oslo
Postadresse c/o Egil Myhre Landøystranda 5, 1394 Nesbru

Nøkkelpersoner