Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 593 500
Sum driftskostnader -320 -339
Driftsresultat 273 161
Resultat før skatt 267 153
Årsresultat 195 110
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 483 1 483
Omløpsmidler 36 94
Sum gjeld 297 550
Sum egenkapital 1 222 1 027
Sum egenkapital og gjeld 1 519 1 577
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Geitmyrsv 15 B AS
Orgnummer 971 006 420
Besøksadresse Geitmyrsveien 15 B, 0171 Oslo
Postadresse c/o Egil Myhre Landøystranda 5, 1394 Nesbru

Nøkkelpersoner