Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 931 930
Sum driftskostnader -1 273 -921
Driftsresultat -341 9
Resultat før skatt -365 -15
Årsresultat -365 -15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 741 1 741
Omløpsmidler 199 588
Sum gjeld 665 990
Sum egenkapital 1 275 1 340
Sum egenkapital og gjeld 1 940 2 329
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Geitmyrsv 15 B AS
Orgnummer 971 006 420
Besøksadresse Geitmyrsveien 15 B, 0171 Oslo
Postadresse c/o Egil Myhre Landøystranda 5, 1394 Nesbru

Nøkkelpersoner