Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 122 1 095
Sum driftskostnader -1 051 -1 003
Driftsresultat 71 93
Resultat før skatt 67 92
Årsresultat 49 66
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 416 357
Sum gjeld 178 170
Sum egenkapital 238 189
Sum egenkapital og gjeld 416 359
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Regnskap AS
Orgnummer 971 051 213
Telefon (+47) 915 37 484
Telefaks (+47) 67 54 28 45
Mobiltelefon (+47) 915 37 484
E-post post@mmregnskap.no
Hjemmeside www.MMRegnskap.no
Besøksadresse Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Postadresse Brynsveien 96, 1352 Kolsås

Nøkkelpersoner