Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 194 1 145
Sum driftskostnader -1 171 -1 168
Driftsresultat 23 -22
Resultat før skatt 21 -22
Årsresultat 21 -22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 393 460
Sum gjeld 235 324
Sum egenkapital 157 136
Sum egenkapital og gjeld 393 460
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Regnskap AS
Orgnummer 971 051 213
Telefon (+47) 915 37 484
Telefaks (+47) 67 54 28 45
Mobiltelefon (+47) 915 37 484
E-post post@mmregnskap.no
Hjemmeside www.MMRegnskap.no
Besøksadresse Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Postadresse Brynsveien 96, 1352 Kolsås

Nøkkelpersoner