Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 280
Sum driftskostnader -55 -448
Driftsresultat -55 -168
Resultat før skatt 243 -139
Årsresultat 243 -139
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 130 8 604
Sum gjeld 54 49
Sum egenkapital 8 798 8 555
Sum egenkapital og gjeld 8 852 8 604
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Larsen Hans R Legat
Orgnummer 971 089 989
Telefaks (+47) 22 83 40 08
Besøksadresse c/o Adv Ingrid Lång Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo

Nøkkelpersoner