Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 353 405
Sum driftskostnader -535 -144
Driftsresultat -182 261
Resultat før skatt -152 261
Årsresultat -152 261
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 876 4 854
Sum gjeld 182 89
Sum egenkapital 8 695 8 847
Sum egenkapital og gjeld 8 876 8 936
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Larsen Hans R Legat
Orgnummer 971 089 989
Telefaks (+47) 22 83 40 08
Besøksadresse c/o Adv Ingrid Lång Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo

Nøkkelpersoner