Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 358 480
Sum driftskostnader -387 -244
Driftsresultat -30 235
Resultat før skatt -104 147
Årsresultat -76 106
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 255 1 171
Omløpsmidler 666 2 213
Sum gjeld 1 999 2 498
Sum egenkapital 922 886
Sum egenkapital og gjeld 2 921 3 384
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Torvgaten 1 C AS
Orgnummer 971 173 297
Telefon (+47) 38 39 19 55
Besøksadresse Torvgaten 1 C, 4550 Farsund
Postadresse Postboks 48, 4551 Farsund

Nøkkelpersoner