Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 430 393
Sum driftskostnader -754 -217
Driftsresultat -324 175
Resultat før skatt -374 115
Årsresultat -303 86
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 385 2 471
Omløpsmidler 256 293
Sum gjeld 1 937 1 756
Sum egenkapital 704 1 008
Sum egenkapital og gjeld 2 641 2 764
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Torvgaten 1 C AS
Orgnummer 971 173 297
Telefon (+47) 38 39 19 55
Besøksadresse Torvgaten 1 C, 4550 Farsund
Postadresse Postboks 48, 4551 Farsund

Nøkkelpersoner