Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 781 8 152
Sum driftskostnader -9 627 -7 375
Driftsresultat 154 777
Resultat før skatt 127 741
Årsresultat 93 540
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 323 408
Omløpsmidler 4 301 3 878
Sum gjeld 2 520 2 280
Sum egenkapital 2 119 2 026
Sum egenkapital og gjeld 4 639 4 306
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Arna Libris
Orgnummer 971 195 053
Telefon (+47) 55 24 55 00
E-post arna@libris.no
Hjemmeside www.libris.no
Besøksadresse Øyrane Torg Ådnavegen 63, 5260 Indre Arna
Postadresse Ådnavegen 63, 5260 Indre Arna

Nøkkelpersoner