Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 33 924 33 763
Sum driftskostnader -34 955 -35 293
Driftsresultat -1 032 -1 530
Resultat før skatt -1 253 -1 997
Årsresultat -974 -1 498
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 848 1 058
Omløpsmidler 14 501 12 500
Sum gjeld 14 832 11 793
Sum egenkapital 1 323 2 294
Sum egenkapital og gjeld 16 156 14 087
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stena Stål Moss AS
Orgnummer 971 198 575
Telefon (+47) 69 23 54 00
Telefaks (+47) 69 23 54 11
E-post msm@mostmetal.no
Hjemmeside www.mostmetal.no
Besøksadresse Årvollskogen 79, 1529 Moss
Postadresse Postboks 2098 Høyden, 1521 Moss

Nøkkelpersoner