Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 23 601 14 605
Sum driftskostnader -23 270 -13 444
Driftsresultat 331 1 161
Resultat før skatt 355 1 197
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 17 491 9 835
Omløpsmidler 5 229 5 591
Sum gjeld 33 381 21 281
Sum egenkapital 8 754 8 626
Sum egenkapital og gjeld 27 841 20 546
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Maritastiftelsen
Orgnummer 971 275 898
Telefon (+47) 22 68 45 78
Telefaks (+47) 22 04 54 10
Mobiltelefon (+47) 909 67 338
E-post marita@marita.no
Hjemmeside www.marita.no
Besøksadresse Holsts gate 6, 0473 Oslo
Postadresse Holsts gate 6, 0473 Oslo

Nøkkelpersoner