Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 522 1 501
Sum driftskostnader -3 712 -1 391
Driftsresultat -2 189 110
Resultat før skatt -2 227 79
Årsresultat -2 227 79
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 435 435
Omløpsmidler 2 487 994
Sum gjeld 4 849 1 130
Sum egenkapital -1 927 299
Sum egenkapital og gjeld 2 922 1 429
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Røahagan 1 C Sameiet
Orgnummer 971 278 706
Telefon (+47) 22 51 90 35
Telefaks (+47) 22 86 59 76
E-post aase.bjorli@online.no
Besøksadresse Røahagan 1 C, 0754 Oslo
Postadresse c/o Bjorli Regnskap AS Postboks 175 Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner