Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 470 1 618
Sum driftskostnader -2 920 -2 605
Driftsresultat -1 450 -986
Resultat før skatt -1 478 -1 113
Årsresultat -1 478 -1 113
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 435 435
Omløpsmidler 1 229 5 368
Sum gjeld 1 444 4 124
Sum egenkapital 220 1 698
Sum egenkapital og gjeld 1 664 5 823
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Røahagan 1 C Sameiet
Orgnummer 971 278 706
Telefon (+47) 22 51 90 35
Telefaks (+47) 22 86 59 76
E-post aase.bjorli@online.no
Besøksadresse Røahagan 1 C, 0754 Oslo
Postadresse c/o Bjorli Regnskap AS Postboks 175 Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner