Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 787 1 589
Sum driftskostnader -1 591 -2 560
Driftsresultat 196 -971
Resultat før skatt 117 -1 043
Årsresultat 117 -1 043
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 217 217
Omløpsmidler 432 695
Sum gjeld 2 504 2 885
Sum egenkapital -1 855 -1 972
Sum egenkapital og gjeld 649 913
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Røahagan 1 C Sameiet
Orgnummer 971 278 706
Telefon (+47) 22 51 90 35
Telefaks (+47) 22 86 59 76
E-post aase.bjorli@online.no
Besøksadresse Røahagan 1 C, 0754 Oslo
Postadresse c/o Bjorli Regnskap AS Postboks 175 Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner