Stiftelsen Akershus Festning For Kunst og Kultur

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 7 025 3 183
Sum driftskostnader -6 953 -2 933
Driftsresultat 72 250
Resultat før skatt 109 267
Årsresultat 109 267
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 418 291
Sum gjeld 295 278
Sum egenkapital 122 13
Sum egenkapital og gjeld 418 291
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Akershus Festning for Kunst og Kultur Stiftelsen
Orgnummer 971 279 605
Telefon (+47) 23 09 75 29
Telefaks (+47) 23 09 51 59
E-post post@sakk.no
Hjemmeside www.sakk.no
Besøksadresse Akershus Kommandantskap Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo
Postadresse Akershus Kommandantskap Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo

Nøkkelpersoner