Stiftelsen Akershus Festning For Kunst og Kultur

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 787 3 690
Sum driftskostnader -4 146 -3 317
Driftsresultat 641 374
Resultat før skatt 654 384
Årsresultat 654 384
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 610 669
Sum gjeld 450 163
Sum egenkapital 1 160 506
Sum egenkapital og gjeld 1 610 669
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Akershus Festning for Kunst og Kultur Stiftelsen
Orgnummer 971 279 605
Telefon (+47) 23 09 75 29
Telefaks (+47) 23 09 51 59
E-post post@sakk.no
Hjemmeside www.sakk.no
Besøksadresse Akershus Kommandantskap Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo
Postadresse Akershus Kommandantskap Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo

Nøkkelpersoner