Nøkkeltall 2008 2007
Sum driftsinntekter 1 482 1 078
Sum driftskostnader -1 387 -1 428
Driftsresultat 95 -349
Resultat før skatt 84 -385
Årsresultat 941 -385
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2008 2007
Varige driftsmidler 45 118
Omløpsmidler 1 844 679
Sum gjeld 1 826 819
Sum egenkapital 64 -20
Sum egenkapital og gjeld 1 890 799
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Geilo Taxi
Orgnummer 971 311 789
Telefon (+47) 32 09 10 00
Telefaks (+47) 32 09 29 92
E-post ge-ta@online.no
Besøksadresse Geilovegen 31, 3580 Geilo
Postadresse Geilovegen 31, 3580 Geilo

Nøkkelpersoner