Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 371 1 413
Sum driftskostnader -1 348 -1 091
Driftsresultat 23 322
Resultat før skatt -7 211
Årsresultat -33 168
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 200 200
Omløpsmidler 225 323
Sum gjeld 1 101 1 165
Sum egenkapital -676 -642
Sum egenkapital og gjeld 425 523
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Trondhjems Kunstforening
Orgnummer 971 432 098
Telefon (+47) 907 29 133
Telefaks (+47) 73 51 22 33
E-post post@tkf.no
Hjemmeside www.tkf.no
Besøksadresse Bispegata 9 A, 7012 Trondheim
Postadresse Bispegata 9 A, 7012 Trondheim

Nøkkelpersoner