Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 4 193 3 891
Sum driftskostnader -3 847 -4 309
Driftsresultat 346 -418
Resultat før skatt 383 -382
Årsresultat 383 -382
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 460 566
Omløpsmidler 1 695 1 413
Sum gjeld 651 821
Sum egenkapital 1 629 1 246
Sum egenkapital og gjeld 2 280 2 067
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Spannet Barnehage Al
Orgnummer 971 484 535
Telefon (+47) 73 92 15 17
Telefaks (+47) 73 92 21 65
Hjemmeside spannet.barnehage.no
Besøksadresse Leiv Eirikssons vei 40-42, 7040 Trondheim
Postadresse Leiv Eirikssons vei 40-42, 7040 Trondheim

Nøkkelpersoner