Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 45 975 43 298
Sum driftskostnader -45 599 -43 687
Driftsresultat 376 -389
Resultat før skatt 378 -267
Årsresultat 378 -267
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 68 1
Omløpsmidler 19 439 28 145
Sum gjeld 15 526 24 600
Sum egenkapital 4 026 3 546
Sum egenkapital og gjeld 19 552 28 146
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Afghanistankomiteen
Orgnummer 971 493 364
Telefon (+47) 22 98 93 15
Telefaks (+47) 22 98 93 01
Mobiltelefon (+47) 22 98 93 16
E-post ain@afghanistan.no
Hjemmeside www.afghanistan.no
Besøksadresse Kolstadgata 1, 0652 Oslo
Postadresse Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Nøkkelpersoner